استاندارد ها

1395/8/17 دوشنبه
شاخص های  ( اداره کارگزینی ) 
1- رعایت دستورالعمل شورای عالی اداری در انتخاب و انتصاب مدیران 
2-نقل و انتقال کارکنان با توجه به آیین نامه اجرایی ماده 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
3-صدور احکام کارگزینی 
4- تهیه آمار های اداری 
5- تهیه لیست حقوق و دستمزد 
6-حضور و غیاب کارکنان 
7- پاسخ به استعلامات واحد های استانی 
8-پاسخ به درخواستهای اشتغال 
9- تهیه لایحه دفاعیه برای شکایت های پرسنلی علیه سازمان 
10- بایگانی پرونده های پرسنلی 
11- استخدام و تبدیل وضعیت پرسنل 
12-صدور قرارداد پرسنل قراردادی 
13-صدور گواهی اشتغال 
14- اجرای مصوبات هیات وزیران و بخشنامه های سازمان امور اداری و استخدامی 

شاخص های ( اداره رفاه و بازنشستگی ) 
1-قرارداد های بیمه تکمیلی درمان ، عمر و حوادث کارکنان 
2-تربیت بدنی و امور ورزشی سازمان 
3-امور بازنشستگی 
4-امور مربوط به رفاه کارکنان 
5-مامور سراها و بیمه های پایه 
6-مشمولین وظیفه با تحصیلات دانشگاهی (فوق دیپلم - لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری ) 
 
1