بخشنامه ها
1401/3/30 دوشنبه بخشنامه افزایش حقوق مشمولین1401 فايلها
بخشنامه افزايش حقوق مشمولين.tif 5.03 MB
1398/11/7 دوشنبه
برای دیدن فایل  قانون برنامه پنجساله ششم سال 98 اینجا را کیک نمایید
1398/11/7 دوشنبه
برای دریافت ساعت کار کارمندان سال 96 اینجا را کیک نمایید .
1398/11/7 دوشنبه بخشنامه
برای دریافت فایل مرخصی استحقاقی سال 92 اینجا را کیک نمایید
1398/11/7 دوشنبه بخشنامه
برای دریافت فایل انتقال و ماموریت کارمندان سال 97 اینجا را کیک نمایید .
1398/11/7 دوشنبه بخشنامه
برای دریافت فایل وظایف و پستهای سازمانی اینجا را کیک نمایید
1398/11/7 دوشنبه بخشنامه
بری دریافت فایل فوق العاده ایثارگری سال 98 اینجا را کیک نمایید
1398/11/7 دوشنبه بخشنامه
برای دریافت فایل تغییر شغل کارمندان سال 98 اینجا را کیک نمایید.
1398/11/7 دوشنبه بخشنامه
برای دریافت بخشنامه مربوط به مدرک تحصیلی فرزندان شهید 98 اینجا را کیک نمایید
1398/11/7 دوشنبه بخشنامه ها
برای دریافت بخشنامه قانون ساعت کار بانوان سال 95 اینجا را کیک نمایید
1398/11/7 دوشنبه بخشنامه ها
برای دریافت فایل همترازی پست ها اینجا را کیک نمایید
1398/11/7 دوشنبه بخشنامه
برای دریافت فایل مربوط به ارتقاء رتبه کارمندان اینجا را کیک نمایید
1397/4/2 شنبه ___ بخشنامه طبقه تشویقی 1396
برای دریافت فایل بخشنامه طبقه تشویقی 1396 اینجا کلیک نمائید.
1397/4/2 شنبه ___ استعلام فوق العاده نوبت کاری ( بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری )
برای دریافت فایل فوق العاده نوبت کاری ( بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ) اینجا کلیک نمائید.
1397/4/2 شنبه ___ استعلام درخصوص استخدام مجدد کارمند پیمانی مستعفی (ماده 67 و68 قانون استخدام کشوری )
برای دریافت فایل  استخدام مجدد کارمند پیمانی مستعفی (ماده 67 و68 قانون استخدام کشوری ) اینجا کلیک نمائید.
1397/3/30 چهارشنبه ___ استعلام برای اعاده به کار نیروی قراردادی
برای دریافت فایل  اعاده به کار نیروی قراردادی  اینجا کلیک نمائید. 
1397/3/30 چهارشنبه ___ استعلام درخصوص اعاده به خدمت ايثارگران و آزادگان
برای دریافت فایل  اعاده به خدمت ايثارگران و آزادگان  اینجا کلیک نمائید.
1397/3/30 چهارشنبه استعلام درخصوص فوق العاده ويژه بحران
برای دریافت فایل   فوق العاده ويژه بحران  اینجا کلیک نمائید.
1397/3/30 چهارشنبه ___ مصوبه ضریب حقوق شاغلین 1397
برای دریافت فایل مصوبه ضریب حقوق شاغلین 1397 اینجا کلیک نمائید.
1397/3/29 سه‌شنبه فرم تعیین صلاحیت کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی
برای دریافت فایل فرم تعیین صلاحیت کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی اینجا کلیک نمائید.
1 2 3